ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

  • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Πάρεση προσωπικού
  • Πάρεση περονιαίου, drop foot
  • Κινητική δυσλειτουργία